.

           

.

.

 

Zürcher Gruppenmeisterschaft 2024

Gewehr 300m

   

alle Angaben ohne Gewähr

 


 

Gruppenmeisterschaft Gewehr 300m

Zürcher Final - Winterthur-Ohrbühl, 01.06.2024

Feld A - Sportgewehr - Impressionen

 
Seitenbeginn Feld A Feld D Feld E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppenmeisterschaft Gewehr 300m

Zürcher Final - Winterthur-Ohrbühl, 01.06.2024

Feld D - Ordonanzgewehr - Impressionen

 
Seitenbeginn Feld A Feld D Feld E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppenmeisterschaft Gewehr 300m

Zürcher Final - Winterthur-Ohrbühl, 01.06.2024

Feld E - Stgw90, Stgw57/02 - Impressionen

 
Seitenbeginn Feld A Feld D Feld E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.